Da li ući u sustav PDV-a?

U prvoj godini poslovanja NE treba ulaziti u sustav PDV-a prema Zakonu. Zakon propisuje obavezu ulaska tek slijedeće godine ukoliko je osoba prešla vrijednost isporuka od 300.000 kn.

Ulazak u sustav PDV-a može biti i na bazi vlastite odluke, pri čemu se mora ostati u tom sustavu najmanje 5 godina. Odluka dali će te ući ili ne ovisi o planu poslovnih aktivnosti, te strukturi kupaca koji će koristiti vašu robu ili usluge.

Ako su vaši kupci uglavnom fizičke ili pravne osobe koje nisu u sustavu PDV-a, a istovremeno vam nije potrebno veliko investiranje za obavljanje djelatnosti, preporuka je da se prvu godinu NE ulazi u sustav PDV-a, jer možet konkurirati cijenama.

Isto tako ako su vaši kupci uglavnom pravne osobe koje su u sustavu PDV-a, preporuka je i da vi uđete u sustav, jer će oni moći odbiti PDV kao pretporez, a vi ćete imati mogućnost da na sve ulazne račune također odbijete PDV i na taj način platite samo razliku između obračunatog i priznatog.

  Računovodstvo - Sve