Najava porezne uprave - kontrola paušalnih obrta

Tijekom porezne reforme prepoznata je potreba za poticanjem razvoja malih poduzetnika ponajviše obrtnika koji samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost. Kroz mjere aktivne politike zapošljavanja omogućene su im potpore za samozapošljavanje te su izmijenjeni propisi čime je proširen krug...
 
pročitajte više
 

Porez na dohodak od otuđenja nekretnina

Datum: 01.07.2021, Četvrtak Klasa: 410-01/21-01/221 Davatelj: Porezna uprava   Primili smo vaš upit u kojem tražite pojašnjenje u svezi nastanka porezne obveze prilikom otuđenja nekretnine. U dopisu navodite da ste dana 01.02.2019. kupili garsonijeru od cca 20 m2 koju ste prodali dana...
 
pročitajte više
 

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi sljedeća direktiva Europske unije: Direktiva Vijeća (EU) 2020/876 od 24. lipnja 2020. o izmjeni Direktive 2011/16/EU zbog hitne potrebe za odgodom određenih rokova za podnošenje i razmjenu informacija u području oporezivanja zbog...
 
pročitajte više
 

Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima

Novi Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj objavljen je u Nar. nov., br. 110/19. U skladu s odredbama novog zakona, od 1. siječnja 2020. godine blagdani i neradni dani u RH su: – 1. siječnja – Nova godina – 6. siječnja –...
 
pročitajte više
 

Uredba o visini minimalne plaće za razdoblje 01.01.-31.12.2020.

Uredba o visini minimalne plaće Narodne novine br.106/2019. od 06.11.2019.          Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.062,51 kuna.        Ova Uredba stupa...
 
pročitajte više
 

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za zdravstvene usluge

Ministarstvo financija, Porezna uprava, na svojim je internetskim stranicama objavilo mišljenje vezano za oslobođenje od plaćanja PDV-a za zdravstvene usluge, a koje je propisano čl. 39. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (73/13. do 115/16.). Mišljenje u cijelosti prenosimo u...
 
pročitajte više
 

Pojašnjenje poreznog tretmana isporuka zdravstvenih usluga koje obavlja trgovačko društvo

  Ministarstvo financija, Porezna uprava, objavilo je pojašnjenje poreznog tretmana isporuka zdravstvenih usluga iz čl. 39. st. 1. t. c) i e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. - 115/16.) kada ih obavlja trgovačko društvo.       Sukladno...
 
pročitajte više
 

PRIJENOS OBRTA U TRGOVAČKO DRUŠTVO

 Primili smo upit poreznog obveznika koji se odnosi na prijenos cjelokupne djelatnosti i imovine obrta u trgovačko društvo. Prema navodima iz upita, fizička osoba koja je obveznik plaćanja poreza na dobit planira izvršiti prijenos poslovanja gospodarske cjeline obrta na novoosnovano...
 
pročitajte više
 

Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020

Predložene su sljedeće promjene: POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Sniziti će se stopa PDV-a s 25 % na 13 % za pripremanje i usluživanje jela u ugostiteljskim objektima. Prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama biti će povećan s 3.000.000,00 kuna...
 
pročitajte više
 

Postupak registracije obrta?

Obrt je moguće registrirati na dva načina: 1. Možete otići u nadležni županijski ured državne uprave odnosno ured Grada Zagreba za gospodarstvo prema sjedištu obrta. Uredi imaju svoje ispostave u gradovima i općinama. Obrasci potrebni za upis u Obrtni registar mogu se dobiti u samom uredu...
 
pročitajte više